Розвиток електронної комерції – фактор пожвавлення вітчизняного підприємництва

Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Обґрунтовано необхідність розвитку Інтернету як ефективного засобу комунікації сучасних бізнес-процесів. Розглянуто систему електронної комерції як одну із мережевих моделей ведення бізнесу. Проаналізовано основні можливості і потенціал Інтернету в контексті розвитку підприємництва. Висвітлено основні чинники, які гальмують розвиток електронної комерції в Україні і шляхиїхусунення. Визначено найперспективніші галузі застосування електронної комерції в Україні. Наведено статистичний матеріал, аналіз якого дав змогу сформулювати пріоритети і перспективи розвитку вищезгаданої сфери підприємницької діяльності в Україні. The necessity of development the Internet as effective communication tool of modern business processes is justified. The system of e-commerce as one of online models of business dealing is considered. The basic possibilities and potential of the Internet in thе context of development of business are analyzed. The major factors which constrain development of e-commerce in Ukraine and paths of their elimination are lighted. The most perspective usages of e-commerce in Ukraine are determined. The statistical material, which analysis has allowed to formulate the priorities and perspectives of development of the above mentioned area of business activity in Ukraine is given.
Description
Keywords
Citation
Дейнеко Т. О. Розвиток електронної комерції – фактор пожвавлення вітчизняного підприємництва / Т. О. Дейнеко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 417: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 88–94. – Бібліографія: 5 назв.