Стандартизація назв хімічних елементів, понять, термінів та визначень хімії – нагальне завдання сьогодення

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано Державний стандарт “Елементи хімічні, речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення (ДСТУ 2439-94)”. Запропоновано змінити українську назву хімічного елемента із символом “Hg” і залишити традиційні українські назви трьох хімічних елементів (F, S, Ni). Рекомендовано ввести у держстандарт поняття: “Нуклони”, “Нуклонне число”, “Протонне число”, “Молекула, “Атомна одиниця маси”, “Атомна маса хімічного елемента”, “Молекулярна маса речовини”, “Моль”, “Мольна (молярна) маса”, “Хімічний еквівалент елемента і хімічної сполуки”, “Валентність” хімічних елементів. Article is devoted to analysis of the State Standard “Chemical elements, simple substances. Terms and definitions of basic concepts. Symbols (ISO 2439-94) ”. A Ukrainian name change of chemical element with the symbol “Hg” is proposed. It is also proposed to leave traditional Ukrainian names of three chemical elements (F, S, Ni). Сoncepts – “Nucleons”, “nucleon number”, “proton number”, “molecule”, ”atomic mass unit”, “atomic weight of chemical element”, “molecular weight of substances”, “mole”, “mole (molar ) weight”, “chemical equivalent of elements and chemical compounds”, “Valence of elements” аre recommended in State Standard.

Description

Keywords

Держстандарт, поняття, терміни та визначення хімії, хімічні елементи, прості речовини, State Standard, concepts, terms and definitions chemistry, chemical elements, simple substance

Citation

Яворський В. Т. Стандартизація назв хімічних елементів, понять, термінів та визначень хімії – нагальне завдання сьогодення / В. Т. Яворський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 48–53. – Бібліографія: 4 назви.