Відображення процесів інтернаціоналізації в суспільно-політичній термінології національних мов

Date

2004-02-18

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

У статті досліджено співвідношення національного й інтернаціонального в суспільно-політичній термінології сучасних національних мов. Тенденція до інтернаціоналізації суспільно-політичної термінології не зводиться лише до поширення в ній міжнародних слів і морфем. Вона виявляється в тісній взаємодії інтернаціоналізмів з національно-мовними елементами, у встановленні нових словотвірних відношень та лексико-семантичних зв’язків.
Issues of the of the national and the international correlation in the social-political terminology of national languages are considered in the article. The tendency towards the internationalization of the social-political terminology is not only reduced to the spreading of international words and morphemes in it. The tendency reveals itself in the close cooperation of internationalisms and national language elements, in establishing new word-formation relations and lexical-semantic connections.

Description

Keywords

Citation

Антонюк Г. Відображення процесів інтернаціоналізації в суспільно-політичній термінології національних мов / Г. Антонюк, О. Семотюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. — № 503 : Проблеми української термінології. — С. 141–143.