Особливості синонімії термінних номінацій у царині комп’ютерної лінгвістики

Date
2017-03-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У статті зроблено спробу довести положення про те, що термінна синонімія, або варіянтність, не може слугувати ознакою зародження термінології, з огляду на це проаналізовано термінні варіянтні пари й ряди в царині комп’ютерної лінгвістики на підставі константности/змінности їхнього семного складу, а також подано морфологічні та інші лексичні характеристики термінних варіянтів цієї галузі знань.
The article is aimed at proving the statement that term synonymy or variability cannot be the sign of terminology emergence. For that purpose the article studies term variant pairs and rows in the domain of computer linguistics on the basis of their seme structure constancy/variability as well as gives morphological and other lexical characteristics of term variants in this domain.
Description
Keywords
українська мова, термін, варіянт, термінні варіянтні пари й ряди, семний склад, Ukrainian language, term, variant, term variant pairs and rows, seme structure
Citation
Южакова О. Особливості синонімії термінних номінацій у царині комп’ютерної лінгвістики / Олена Южакова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 869. — С. 86–92.