Cartographical Patterns as the Means of Big Data Handling in Atlas Mapping

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
This article describes the possibilities of designing of electronic atlases and/or atlas information systems with the help of cartographical patterns in the process of Big Data handling. The authors have analyzed the previous experience regarding Big Data handling which was performed as the part of the French-German Initiative and other projects dedicated thereto, including the project dedicated to the National Atlas of Ukraine. The article focuses upon the relational (architectural) patterns, namely ProSF (Project Solutions Framework), GeoSF (GeoSolutions Framework), AtlasSF (Atlas Solutions Framework) and АtIS CF (Atlas Information Systems Conceptual Framework). Furthermore, АtIS CF is used for the analysis of the National atlas of Netherlands prototype to prove similarity between two approaches. Conclusions are representing authors opinion concerning the patterns as the means of Big Data handling in the modern cartography. Описано можливості створення електронних атласів та/або атласних інформаційних систем за допомогою картографічних каркасів у процесі обробки великих даних. Автори проаналізували попередній досвід щодо поводження з великими даними, напрацьований під час виконання проектів у межах франко-німецької ініціативи та інших проектів, зокрема проект створення цифрової версії Національного атласу України. Увагу зосереджено на реляційних (архітектурних) каркасах, а саме ProSF, GeoSF, AtlasSF і АtIS CF (концептуальний каркас атласної інформаційної системи). Крім того, АtIS CF використано для аналізу прототипу Національного атласу Нідерландів, щоб довести схожість між двома підходами. Представлено авторську думку щодо каркасів, які можуть бути ефективним засобом опрацювання великих даних у сучасній картографії. Описано возможности создания электронных атласов и/или атласных информационных систем с помощью картографических каркасов в процессе обработки больших данных. Авторы проанализировали предыдущий опыт по обращению с большими данными, который был получен при выполнении проектов в рамках франко-германской инициативы и других проектов, в том числе проект создания цифровой версии Национального атласа Украины. Внимание сосредоточено на реляционных (архитектурных) каркасах, а именно ProSF, GeoSF, AtlasSF и АtIS CF (концептуальный каркас атласной информационной системы). Кроме того, АtIS CF использован для анализа прототипа Национального атласа Нидерландов, чтобы доказать подобие между двумя подходами. Выводы представляют авторскую мысль о каркасах как эффективном средстве обработки больших данных в современной картографии.
Description
Keywords
Big Data, Cartographical Patterns, Atlas, GeoSolutions Framework
Citation
Chabanyuk V. Cartographical Patterns as the Means of Big Data Handling in Atlas Mapping / V. Chabanyuk, O. Dyshlyk // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 1 (29). – С. 159–167. – Bibliography: 24 titles.