Інформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету

Abstract

Реалізовано формальний облік структури ВНЗ. Розроблено архітектуру інформаційної моделі кожної з компонент бази даних у формі діаграм “сутність- відношення”. Зокрема, розроблено структуру бази даних “Організаційна структура ВНЗ”, відображено багаторівневу модель генератора ІО ІНЗ. Облік генераторів побудовано так, що він фактично здійснює і облік усього наявного інформаційного образу ВНЗ у соціальних середовищах. Розроблено структуру бази даних обліку адміністративно затверджених зон відповідальності підрозділів за ІД ВНЗ.
This article implemented a formal accounting structure of the university. This article describes the information model of each component in the form of a database diagram "entityrelationship". Specifically described database structure "Structure Universities" reflects multilevel model generator high university. Accounting generators built in such, a way that it actually provides is the account of all the available information image of the university in social media. Described database structure approved accounting administrative areas of responsibility for ID universities.

Description

Keywords

університет, інформаційна діяльність, інформаційна діяльність вищого навчального закладу, онлайн-спільноти, програмно-алгоритмічний комплекс, university, information activities, information activities of higher education, Internet social environment, software and algorithmic complex

Citation

Корж Р. О. Інформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин, О. В. Мастикаш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 69–83.