Складське господарство в ланцюгу поставок: між витратами та корисністю

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Ідентифікована тенденція переходу від утримування виробником власних складів до централізованого складування товарів на засадах аутсорсингу. Це пов'язано з тим, що централізовані склади створюють кращі умови для управління запасами та пришвидшують забезпечення доступності товарів клієнту, дають змогу втілювати у діяльність концепцію lean management. Досліджено рішення та механізми підвищення рівня адекватності ланцюга поставок ланцюгу вартості за допомогою складської сфери діяльності. Ідентифікована доцільність упровадження системи SMA (Supplier Managed Availability) в умовах оптимізації складських процесів згідно з концепцією Lean. Виявлено, що довгострокова партнерська співпраця з великими дистрибуційними центрами дозволяє підприємству отримати оптимальний ланцюг вартості, який одночасно допоможе досягти бажаних параметрів результативності ланцюга поставок. Identified trend of transition from manufacturer retention own warehouses to centralized storage of goods on the basis of outsourcing, due to the fact that centralized warehouses create better conditions for quicker and inventory management to ensure the availability of goods the customer, can further the activities of the concept of lean management. The solutions and mechanisms for raising the adequacy of supply chain value chain using storage areas of activity are researched. The feasibility of the introduction of SMA (Supplier Managed Availability) in terms of optimizing warehouse processes according to the concept of Lean is identified. Long-term partner with a large distribution center allows the company to get optimal value chain, which also will help to achieve the desired performance parameters of the supply chain was found.
Description
Keywords
ланцюг поставок, складська сфера, аутсорсинг, дистрибуційні центри, ланцюг вартості, lean management, система SMA (Supplier Managed Availability), supply chain, warehouse sector, outsourcing, distribution centers, value chain, lean management, SMA-system (Supplier Managed Availability)
Citation
Фалович В. А. Складське господарство в ланцюгу поставок: між витратами та корисністю / В. А. Фалович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 811 : Логістика. – С. 438–445. – Бібліографія: 13 назв.