Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів

Abstract

Досліджено правову природу медіації як альтернативного способу вирішення спорів. Виокремлено перспективи застосування медіації під час вирішення саме сімейноправових спорів. Автори дають визначення сімейно-правового спору, виокремлюють його особливості. Зазначено, що процедура медіації стає популярнішою й використовується між суб’єктами галузевих правовідносин, тому, власне, й необхідно встановити теоретико-правову природу нового для українського законодавства інституту медіації.
The legal nature of mediation as an alternative way of resolving disputes is investigated. The perspectives of the use of mediation in solving family law disputes were singled out. The authors define the family legal dispute, distinguish its features. It is noted that the mediation procedure is gaining popularity and used among the subjects of sectoral legal relations, so, in fact, it is necessary to establish the theoretical and legal nature of the institute, which is new to Ukrainian law.
Исследована правовая природа медиации как альтернативного способа разрешения споров. Выделены перспективы применения медиации при разрешении именно семейно-правовых споров. Авторы дают определение семейно-правового спора, выделяют его особенности. Отмечается, что процедура медиации набирает популярность и используется между субъектами отраслевых правоотношений, поэтому, собственно, и необходимо установить теоретико-правовую природу нового для украинского законодательства института медиации.

Description

Keywords

альтернативні способи вирішення спору, правовий спір, сімейноправовий спір, медіація, примирення, alternative dispute resolution, legal dispute, family law dispute, mediation, reconciliation, альтернативные способы разрешения спора, правовой спор, семейноправовой спор, медиация, примирение

Citation

Дутко А. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів / Альона Дутко, Олена Нагірняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 148–152.