Синтез та хімічні перетворення сульфанілгідразинів на основі 1,3,5-триазину

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проведено нуклеофільне заміщення атомів хлору у 2,4,6-трихлоро-1,3,5-триазині азотовмісними похідними та вивчено шляхи одержання моно-, ди- та тризаміщених похідних. Встановлено оптимальні умови проведення синтезів для отримання високих виходів продуктів і підтверджено їх будову елементним аналізом, ІЧ- та ПМР-спектроскопією. Здійснено модифікацію синтезованих сполук введенням арилсульфонатних фрагментів. Nucleophilic substitution of chlorine atoms in 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine by nitrogencontaining derivatives was carried out and ways of obtaining mono-, di- and tri-substituted derivatives were studied. The optimal conditions of synthesis for obtaining high yields of intermediates were determined and their structures were confirmed by elemental analysis, IR and NMR spectroscopy. Modification of synthesized compounds by introduction of arylsulfonate fragments was implemented.

Description

Keywords

триазин, гідразин, метиламін, арилсульфонати, нуклеофільне заміщення, triazine, hydrazine, methylamine, arylsulfonates, nucleophilic substitution

Citation

Синтез та хімічні перетворення сульфанілгідразинів на основі 1,3,5-триазину / М. Слесарчук, А. Кархут, Х Болібрух., А. Кудринецька, С. Половкович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 233–240. – Бібліографія: 12 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By