Особистість і діяльність Ярослава Цурковського: проблема дослідження і її складові

Abstract

У статті розглянута проблема дослі-дження особистості та діяльності Я. І. Цурковського, з'ясовані її основні скла-дові та охарактеризований сучасний стан їхньої розробки. Зроблений огляд літературних джерел за темою дослі-дження; з'ясований стан її вивчення. Окреслена проблема дослідження особи-стості та діяльності Я. Цурковського, визначені її основні складові. Розглянуто стан розробки основних складових вказаної проблеми, що пе-ребуває в центрі розгляду. Намічено коло невирішених за-вдань, означені напрямки досліджень, які ще належить здійснити у майбутньому.

Description

Keywords

Ярослав Іванович Цурковський, проблема дос-лідження життя і діяльності, складові проблеми, стан дос-лідження проблеми

Citation

Вінтюк Ю. Особистість і діяльність Ярослава Цурковського: проблема дослідження і її складові / Юрій Вінтюк // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 48–60.