Дослідження ринку нерухомості. Проблеми, тенденції, прогнозування

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На підставі системного модельного підходу до досліджень складних соціально-економічних систем запропоновано методологію багаторівневої аналітики ринку нерухомості як в корпоративних інтересах, так і для проведення оцінкової діяльность та маркетингових досліджень. Розроблено логічну і фізичну структуру формування розподілених баз даних ринку нерухомості. На підставі дани моніторингу ринку нерухомості міст Києва і Львова визначено порівняльну динаміку зміни таких основних індикаторів ринку, як індекс вартості, темпи зростання/падіння цін, валовий рентний мультиплікатор, поточна дохідність як в "історичному" (2007–2008 рр.), так і в теперешньому стані (2008–2010 рр.). З використанням нейромережевих технологій на підставі обчислювальних систем нелінійної динаміки часових фінансових рядів цінового рівня нерухомості (індекс вартості) і макроекономічних та фінансових показників країни створено прогнозну математичну модель (предиктор) динаміки зміни цінового рівня нерухомості. In this work, based on system simulation developed approach for the exploration of complicated socio-economic systems such as the real estate market. This methodology of multilevel of analyzing was developed as for corporate interests as well as for procedure of valuation and market research. It was developed logical and physical structure of distributed data bases of real estate market. On based on monitoring data real estate market in Kyiv and Lviv was determined the comparative dynamics of change major market indicators, such as index of value, rates of growth/decrease in prices, the gross rental multiplier, the current income, as well as in "historical" (2007-2008 years), and in its current state (2008-2010 years). Based on neural network technology and the use of computing systems of nonlinear dynamics of the time series of level in real estate prices (index value) and time series of macroeconomic and financial indicators of the economy, was established predictive mathematical model (predictor) changes in the level of property prices.

Description

Keywords

Citation

Воронін В. О. Дослідження ринку нерухомості. Проблеми, тенденції, прогнозування / В. О. Воронін, Е. В. Лянце, М. М. Мамчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 690 : Логістика. – С. 540–552. – Бібліографія: 7 назв.