Методи аналізу динамічних режимів коливань одновимірних середовищ із урахуванням нелінійних сил опору

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто математичні моделі коливань важливих класів одновимірних середовищ, згинальною жорсткістю яких можна знехтувати. Застосувати наближені аналітичні методи побудови розв’язків у математичних моделях динамічних процесів у них не вдається. Тому подано обґрунтування існування та єдиності розв’язків; проведено якісну їх оцінку; на базі числового аналізу підтверджено наведене вище та проаналізовано особливості динамічних процесів деяких із розглядуваних класів систем. In this paper we consider the mathematical models of oscillations of important classes of one-dimensional environments, bending stiffness of which can be neglected. Approximate analytical methods of solution of mathematical models of dynamic processes cannot be applied. So here is given to justify the existence and uniqueness of solutions; carried out a qualitative their evaluation; based on numerical analysis are considering in this paper. Also the features of dynamic processes of some of examined class of systems are analyzed .

Description

Keywords

математична модель, нелінійні коливання, нелінійна крайова задача, метод Гальоркіна, метод монотонності, mathematical model, nonlinear vibrations, nonlinear boundary value problem, Galerkin method, method of monotony

Citation

Пукач П. Методи аналізу динамічних режимів коливань одновимірних середовищ із урахуванням нелінійних сил опору / П. Пукач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць. – 2015. – № 826. – С. 331–337. – Бібліографія: 21 назва.