Математична модель циклоїдального зачеплення

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано методи розрахунку циклоїдального зачеплення – геометричні та на міцність. Розроблено математичну модель циклоїдального зачеплення, яка дала змогу знайти раціональні співвідношення геометричних параметрів, що забезпечують підвищення продуктивності насоса за рахунок збільшення об’єму рідини в міжзубовій западині, за умови забезпечення достатньої контактної та згинальної міцності зубів. Знайдена чутливість геометричних входів математичної моделі щодо об’єму рідини міжзубової западини. The methods of geometrical and strength calculationof the cycloid gearing are analysed. The mathematical model of the cycloid gearing, whichallowed to find rational correlations of geometrical parameters which providethe increaseof the productivity a pump due to the increase of volumeof liquid in teeth gash, is developed, on condition of providingof sufficient contact and bend strength of teeth. The sensitiveness of geometrical entrancesof mathematical model is found in relation to the volumeof liquid of teeth gash.
Description
Keywords
Citation
Іванов В. В. Математична модель циклоїдального зачеплення / В. В. Іванов, Н. В. Чумак, Я. Я. Данило // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 701 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 29-34. - Бібліографія: 7 назв.