Маркетингова субкультура як складова організаційної культури підприємства

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

The necessity of forming of marketing subculture is reasonable as a component organizational culture of enterprises; signs, functions and principles of marketing subculture, are distinguished; her role is reflected in stimulation of necessities of humanism character and distribution of practice of the socialethics marketing; directions of development of marketing subculture are described, the basic valuable-regular elements of marketing subculture are marked. Обґрунтовано необхідність формування маркетингової субкультури як складової організаційної культури підприємств; виділено ознаки, функції та принципи маркетингової субкультури; висвітлено її роль у стимулюванні потреб гуманістичного характеру та поширенні практики соціально-етичного маркетингу; охарактеризовано напрями розвитку маркетингової субкультури, зазначено основні ціннісно-регулятивні елементи маркетингової субкультури.

Description

Keywords

організаційна культура, маркетингова субкультура, ціннісні ринкові орієнтири, соціально-етичний маркетинг, гармонізація, стандарти поведінки, соціальне партнерство, корпоративний імідж, organizational culture, marketing subculture, socialethics marketing

Citation

Захарчин Г. М. Маркетингова субкультура як складова організаційної культури підприємства / Г. М. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 690 : Логістика. – С. 43-47. – Бібліографія: 10 назв.