Антонімія в українській термінології лісівництва

Date

2018-10-04

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті простежено вияв в українській термінології лісівництва системного явища антонімії. Скласифіковано українські терміни-антоніми лісівництва за двома критеріями: семантичним і формально-структурним. За семантичним показником виокремлено контрадикторні, комплементарні, контрарні й векторні антонімні пари. За формально-структурною організованістю заналізовано однокомпонентні й багатокомпонентні терміни-антоніми лісівництва.
The article traces the manifestations of the systematic phenomena of antonymy in the Ukrainian forestry terminology. It offers a classification of Ukrainian antonymic forestry terms in accordance with two criteria: semantic and formal-structural. In terms of semantics, we distinguished contradictory, complementary, contrary, and vector antonymic pairs. Meanwhile, in terms of formal-structural organization, we analysed one-component and multicomponent antonymic forestry terms.

Description

Keywords

українська мова, лісівництво, термін, термінологія лісівництва, лексико-семантичні відношення, системні явища, антонімія, Ukrainian language, forestry, term, forestry terminology, lexical and semantic relations, systematic phenomena, antonymy

Citation

Бурковська О. Антонімія в українській термінології лісівництва / Олена Бурковська // Проблеми української термінології : збірник наукових праць учасників ХV Міжнародної наукової конференції "СловоСвіт 2018", 4–6 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 51–55. — (Термінологія природничих знань).