Місце та проблеми малих прибудинкових магазинів на ринку споживчих товарів міста Львова

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Висвітлено дослідження малих прибудинкових магазинів продовольчих товарів в м. Львові, що проводилося у квітні 2012 р. Розкрито тенденції розвитку роздрібної торгівлі споживчими товарами та проблеми, з якими стикаються малі магазини. Розглянуто проблеми конкурування на ринку як між однотипними магазинами, так і в стосунку до супер- та гіпермаркетів, Інтернет-магазинів. Результати дослідження адресуються органам місцевої влади та суб’єктам підприємництва, а саме – власникам малих магазинів, дистрибуційним компаніям та виробникам продовольства. Малі прибудинкові магазини відіграють значну роль як в забезпеченні ринкової інфраструктури роздрібної торгівлі, так і в соціально-економічному розвитку суспільства, адже виступають наймасовішим різновидом малого підприємництва, забезпечують господарче пожвавлення та посилюють середній клас. Лише за наявності добре організованої, ефективно діючої роздрібної торгівлі може діяти і розвиватися гуртова торгівля та виробництво. The article considers the actual research of small adjacent food shops in Lviv, which was conducted in April 2012. Trends in the retail trade of consumer goods and issues with which face small stores are revealed. Also the problems of competing in the market, as between the same type shops, and in the matter of super- and hypermarkets, online stores are described. The results are addressed to local authorities and business entities, including owners of small shops, distribution companies and food producers. Small adjacent food shops take an impotent role both in providing market retail infrastructure and society socio-economic development, as are the most mass kind of small business, provide economical revival and strengthen the middle class. Only in situation with well-organized, effective retail trade the wholesale trade and manufacturing could develop and raise up.
Description
Keywords
роздрібна торгівля, роздрібна торгова мережа, споживчі товари, малі магазини, малий та середній бізнес, супермаркети, гіпермаркети, retail, retail outlets, consumer products, small shops, small and medium businesses, supermarkets, hypermarkets
Citation
Надашкевич В. О. Місце та проблеми малих прибудинкових магазинів на ринку споживчих товарів міста Львова / В. О. Надашкевич, І. П. Таранський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 160–166. – Бібліографія: 17 назв.