Прогнозування споживання електричної енергії у Львівській області за допомогою штучних нейронних мереж

Abstract

Розглядається задача прогнозування споживання електричної енергії у Львівській області за допомогою штучних нейронних мереж. Наведені переваги нейронних мереж з неітераційним навчанням та комбінований режим їх використання для здійснення прогнозів.
The problem of forecasting consumption of electrical energy in the Lvov area with the help of artificial neural network is considered. The advantages neural networks with not iterative tutoring, and combined mode of their usefora realization of the prognosises are indicated.

Description

Keywords

Citation

Ткаченко Р. Прогнозування споживання електричної енергії у Львівській області за допомогою штучних нейронних мереж / Р. Ткаченко, О. Павлюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 76–80.