Ефективні алгоритми обробки вузькосмугових сигналів за допомогою однопараметричної сім’ї неперервних вейвлет-перетворень

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропоновано швидкий алгоритм апроксимації часового ряду дискретної функції, у якому час обчислення не залежить від довжини «згладжування». Розглядається однопараметричне, неперервне вейвлет-перетворення, у якому час обчислення пропорційний до першого ступеня кількості дискретних відліків у вихідному часовому ряді за будь-якого значення масштабувального фактора.
A fast smoothing algorithm is proposed, in which computing time is independent on smoothing length. In addition, a continuous wavelet transform is suggested, which computing time is proportional to the first power of the discret-signal length at each value of the scale factor.

Description

Keywords

Citation

Пляцек О. Є. Ефективні алгоритми обробки вузькосмугових сигналів за допомогою однопараметричної сім’ї неперервних вейвлет-перетворень / О. Є. Пляцек // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 548 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — С. 59–66.