Теоретичні основи дифузії речовини в процесі розчинення частинок, обмежених напівпроникною плоскою мембраною

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проведено теоретичні дослідження дифузійного руху речовини в процесі її розчинення через напівпроникну плоску мембрану. Отримано математичну модель у критеріальній формі, яка дає можливість прогнозувати кінетику процесу. Побудовано теоретичні залежності вивільнення хлориду калію через нерозчинну плоску полімерну оболонку для різних значень критеріїв Ві та Sh. Theoretical researches of diffusive motion of matter are conducted in the process of its dissolution through a semi-permeable flat membrane. A mathematical model in a criterion form, which enables to forecast kinetics of process, is got. Theoretical dependences of freeing of chloride are built to potassium through an insoluble flat polymeric shell for the different values of criteria of Вi and Sh.

Description

Keywords

дифузія, розчинення, плоска мембрана, diffusion, dissolution, flat membrane

Citation

Нагурський О. А. Теоретичні основи дифузії речовини в процесі розчинення частинок, обмежених напівпроникною плоскою мембраною / О. А. Нагурський, Я. М. Гумницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 296-300. – Бібліографія: 8 назв.