Характеристики складності алгоритмів знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел

Date
2005-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розглянуто характеристики складності двох псевдо SH-моделей програм знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел. Показано, що часова та об’єктна складність лише якісно відображають витрати часу та інформаційну місткість програми. Структурна складність дає змогу точно отримати кількість інформації програми.
Descriptions of complication of two are considered pseudo SH-models of the programs of finding of most divisor of two numbers. It is shown that time land objective complication only high-quality represent wastes of time and informative capacity of the program. Structural complication allows exactly to get program information content
Description
Keywords
Citation
Абдалла С. С. Характеристики складності алгоритмів знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел / Саїд Садек Абдалла // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 546 : Комп’ютерні системи та мережі. — С. 131–135.