Розробка програмного пакета для моделювання нелінійних коливних систем

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Описано математичні моделі точних розв’язків для деяких класів нелінійних систем диференційних рівнянь теорії другого порядку. Розглянуто системи загального вигляду, одержано точні розв’язки з узагальненим і функціональним розділенням змінних. Розглянуто комп’ютерне моделювання нелінійних автономних механічних систем.
Described mathematical models of exact decisions for some classes of the nonlinear systems of differential equalizations of theory of the second order. The systems of general view are examined. Got exact decisions with the generalized and functional division of variables. Considered computer design of the nonlinear off-line mechanical systems.

Description

Keywords

Citation

Дронюк І. М. Розробка програмного пакета для моделювання нелінійних коливних систем / І. Дронюк, М. Назаркевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 543 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — С. 184–188. — (Методи й алгоритми інформаційних систем).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By