Роль політичних партій у становленні української сільськогосподарської кооперації у міжвоєнний період на Західній Україні

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено діяльність та роль українських політичних партій у становленні кооперативного руху на західноукраїнських землях. Проаналізовано економічно обґрунтоване і цілеспрямоване запровадження сільськогосподарської кооперації як історично випробуваних ринкових форм виробничої діяльності у сільському господарстві. Висвітлено форми та методи діяльності партій у сфері кооперації, що знайшли своє відображення у процесах соціального розшарування галицько-волинського села. The focus of this study is the activity and the role of Ukrainian political parties in the development of cooperative movement in the Western Ukraine. Analysis of economically feasible and purposeful introduction of agricultural cooperation as historically proven market forms of production activities in agriculture has been made. The study also highlights the forms and methods of the activities undertaken by political parties in the social stratification processes of Galicia-Volyn.
Description
Keywords
Західна Україна, сільськогосподарська кооперація, політичні партії, ринкові відносини, господарства фермерського типу, Western Ukraine, agricultural cooperation, political parties, market relations, farm type management
Citation
Виздрик В. Роль політичних партій у становленні української сільськогосподарської кооперації у міжвоєнний період на Західній Україні / Віталій Виздрик // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 25. – С. 9–15. – Бібліографія: 21 назва.