Математичне моделювання параметрів надійності несиметричних розгалужених систем

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено основні параметри надійності невідновлюваних несиметричних систем, розгалужених до рівня 3, зі старіючими вихідними елементами. Метод дослідження параметрів надійності розгалужених систем за допомогою твірних функцій поширено на системи зі старіючими вихідними елементами. Розроблено математичні моделі ймовірності відмови, середньої тривалості перебування системи в кожному з її станів і тривалості перебування системи в заданому стані готовності для випадку, коли надійність старіючих вихідних елементів описується розподілом Релея. Main reliability parameters of unrestorable unsymmetrical systems ramified to level 3 with ageing output elements are examined in this paper. A method of investigation of reliability parameters of ramified systems by means of generating functions is developed taking account of aging of the system’s output elements. Mathematical models of the failure probability, the duration of the system’s stay in each of its states and the duration of the system’s stay in the prescribed availability state are worked out in the case when the lifetime of ageing output elements is circumscribed by the Rayleigh distribution.

Description

Keywords

параметри надійності, розгалужені системи, старіючі елементи, розподіл Релея, reliability parameters, ramified systems, ageing elements, Rayleigh distribution

Citation

Cидор А. Математичне моделювання параметрів надійності несиметричних розгалужених систем / А. Сидор, В. Теслюк, В. Береговський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 771 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – С. 167–173. – Бібліографія: 4 назви.