Дослідження процесу осадження поліакриламіду з водного розчину з метою одержання його в сухому вигляді

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Наведено результати експериментальних досліджень процесу осадження поліакриламіду з 8% водного розчину органічними розчинниками без перемішування з метою одержання висококонцентрованого осаду полімеру, що дасть змогу значно зменшити кількість вологи, що випаровується під час його сушіння, покращити якість у сухому вигляді з подальшим використанням як флокулянту в різних галузях народного господарства. Одержані результати досліджень дають змогу використати їх для розроблення технологічного процесу та проектування апаратів в технології одержання гранульованого сухого поліакриламіду. The article describes the results of experimental studies of polyacrylamide deposition from aqueous solution (8%) by the addition of organic solvents without stirring. It has been undertaken in order to produce a highly concentrated polymer precipitate, which allows for significantly reducing the amount of moisture that evaporates during the drying process, as well as to improve the quality of the dry outcome to subsequently use it as a flocculant in different sectors of national economy. The investigation results enable to use them for the process and technology development, as well as for the equipment design within the technology of obtaining granular powder polyacrylamide.

Description

Keywords

поліакриламід, розчинники, флокулянт в сухому вигляді, polyacrylamide, solvents, dry flocculant

Citation

Дулеба В. П. Дослідження процесу осадження поліакриламіду з водного розчину з метою одержання його в сухому вигляді / В. П. Дулеба, М. Р. Жаровська, Ю. М. Климишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 344–348. – Бібліографія: 3 назви.