Види закупівельних ситуацій на машинобудівних підприємствах

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Досліджено теоретичні основи та прикладні проблеми закупівельної діяльності машинобудівних підприємств в сучасних умовах, Систематизовано існуючі та розвинуто критерії класифікації видів закупівельних ситуацій на промислових підприємствах загалом. Розкрито сутність чотирьох основних видів закупівель: закупівлі у одного постачальника, закупівлі у єдиного існуючого на ринку постачальника, закупівлі у двох постачальників і закупівлі у багатьох постачальників. Розглянуто особливості видів закупівельних ситуацій на машинобудівних підприємствах, зокрема закупівлі «just in time», закупівлі одиничних елементів та закупівлі модулів. Investigational theoretical bases and applied problems of purchase activity of machinebuilding enterprises in modern terms, existing is Systematized and to develop the criteria of classification of types of purchase situations on industrial enterprises on the whole. Essence is exposed four basic types of purchases: purchases for one supplier, purchases for the unique existing at the market supplier, purchases for two suppliers and purchase for many suppliers. The features of types of purchase situations are considered on machine-building enterprises, in particular purchases of «Just in time», .single sourcing, sole sourcing, dual sourcing, multiple sourcing, unit sourcing, modular sourcing.

Description

Keywords

Citation

Неуров І. В. Види закупівельних ситуацій на машинобудівних підприємствах / І. В. Неуров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 513–520. – Бібліографія: 9 назв.