Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей

Abstract
Встановлена ефективність застосування соєвої олії як дешевого субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР) Pseudomonassp. PS-17 та P. fluorescens 8573. Для оптимізації виробництва біоПАР цих штамів доцільно проводити виділення рамноліпідів кислотним осадженням, отримавши концентрат рамноліпідів, а надосадову рідину використовувати для технологій, які не потребують великої концентрації ПАР. Розроблені композиції на основі синтезованих біоПАР мають великі перспективи як інгібітори корозії та препарати для рослинництва.
Efficiency of use of the soybean oil as a cheap substrate for synthesis of biosurfactants of strains Pseudomonas sp. PS-17 and Pfluorescens 8573 was established. It was shown that optimization of these biosurfactants production is expedient to be carried out by means of the rhamnolipids isolation by acid deposition. As a result, it is possible to obtain a concentrate of rhamnolipids, and to use supernatant for technologies that do not require high concentrations of biosurfactants. The developed compositions based on synthesized biosurfactants have significant promise as corrosion inhibitors and preparatios for crop production.
Description
Keywords
біогенні поверхнево-активні речовини, рамноліпіди, інгібітори корозії, антимікробна активність, biosurfactants, rhamnolipids, corrosion inhibitors, antimicrobial activity
Citation
Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей / Т. Я. Покиньброда, О. В. Карпенко, В. І. Лубенець, Н. Б. Мартинюк, І. М. Зінь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 222–228.