Політичні та економічні аспекти проблем формування середнього класу в Україні

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто суть середнього класу, його основні критерії та ознаки, що окреслюють середній клас як специфічне явище, соціальний інститут. Середній клас виступає результатом функціонування сучасної ринкової економіки та демократичного суспільства. Визначено основні перешкоди на шляху до становлення повноцінного середнього класу в Україні. Обґрунтовано пропозиції, які сприятимуть формуванню середнього класу в нашій державі. Essences of middle class, its basic criteria and attributes which outline middle class as the specific phenomenon, social institute are considered. The middle class acts as result of functioning of modern market economy and a democratic society. It is certain the cores by obstacles in a way to becoming high-grade middle class in Ukraine. It is proved offers which will assist formation of middle class in our state.

Description

Keywords

Citation

Грицанюк В. Політичні та економічні аспекти проблем формування середнього класу в Україні / Віта Грицанюк // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – Випуск 18. – С. 77–81. – Бібліографія: 11 назв.