Стратегічне управління підприємством як інструмент запобігання появи кризових явищ в мікроекономічних системах

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено актуальність стратегічних питань в конкурентному середовищі. Показано взаємозв’язок між стратегією функціонування підприємства в ринковому середовищі та кризовими явищами на підприємстві. Визначено основні засади антикризового функціонування підприємств та їх взаємозв’язок між стратегічним управлінням інвестиційними процесами. Визначено важливим напрямком діяльності підприємства розробку короткотермінових та довготермінових інвестиційних стратегій. The actuality of strategic issues in competitive environment is being searched in this article. Interconnection between strategy of enterprise functioning in market environment and crisis events at an enterprise is shown. The main bases of anticrisis functioning of enterprises and their correlation with strategic management of investment processes are defined. Elaboration of short-term and long-term investment strategies is defined as the important direction of enterprise fuctioning.

Description

Keywords

Citation

Калініченко О. В. Стратегічне управління підприємством як інструмент запобігання появи кризових явищ в мікроекономічних системах / О. В. Калініченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 469 : Логістика. – С. 39–42. – Бібліографія: 6 назв.