Ігровий метод пошуку динамічного об’єкта з відносною дисперсією координат

Date
2005-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розв’язано ігрову задачу стохастичного пошуку динамічного об’єкта, переміщення якого задається дискретним розподілом з відносною дисперсією координат. Відносна дисперсія є функцією поточної відстані до шуканого об’єкта. Розглянуто варіанти з лінійно зростаючою та спадаючою функціями зміни дисперсії. Розроблено ігровий метод, алгоритм та виконано програмне моделювання пошуку динамічного об’єкта у дискретному евклідовому просторі.
Game task of stochastic search of dynamic object, which moving is set by discrete distribution with relative dispersion of coordinates, is solved. Relative dispersion is by function of current distance to required object. The variants with linearly increasing and decreasing functions of change dispersion are considered. A game method and algorithm are developed, and the program modeling of search of dynamic object in discrete Euclidean space is executed.
Description
Keywords
Citation
Кравець П. Ігровий метод пошуку динамічного об’єкта з відносною дисперсією координат / П. Кравець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 543 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — С. 149–161. — (Методи й алгоритми інформаційних систем).