Застосування теорії елеґантних обертових симетрій-асиметрій для створення новітніх інформаційних технологій

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядається загальносистемний метод створення ефективних інформаційних технологій на основі використання чудових структурних властивостей «елеґантних» ансамблів обертової симетрії-асиметрії, притаманних реальному простору-часу. Виводяться основні математичні залежності параметрів одно- та багатовимірних структурних моделей для побудови нового класу багатовимірних (векторних) циклічних кодів з оптимальним розподілом вагових розрядів за критерієм кодування векторних даних у полях багатовимірних матриць. A general systematic method for design of effectiveness information technologies using remarkable structural properties of “elegant” symmetry and asymmetry in real space -time, is suggested. There are showed basic mathematical dependences of parameters of one- and multidimensional structural models for synthesis a new classes of multidimensional (vector data) cyclic codes with optimum distributed of digit weights by encoding criterion of vector data in the multidimensional matrix field.

Description

Keywords

елеґантна симетрія-асиметрія, структурна модель, багатовимірний монолітний код, натуральний ряд чисел, антенна решітка, гармонія, elegant symmetry-asymmetry, structural model, multidimensionalmonolithic code, natural numerical row, antenna array, harmony

Citation

Різник В. Застосування теорії елеґантних обертових симетрій-асиметрій для створення новітніх інформаційних технологій / В. Різник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 744 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 286–294. – Бібліографія: 5 назв.