Human activity as the decision-based queueing process: statistical data analysis of waiting times in scientific journals

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто процес редакційної обробки статей в наукових журналах як процес людської активності, що ґрунтується на основі прийняття рішень. Використовуючи класичні підходи теорії масового обслуговування, фізики критичних явищ та статистичні методи аналізу даних, ми вивчаємо функціональну форму ймовірнісного розподілу випадкових величин, що описують динаміку людської поведінки. Додатковою метою є обгрунтування наукометричного застосування отриманих результатів. We consider the editorial processing of papers in scientific journals as a human activity process based on the decision making. A functional form of the probability distributions of random variables describing a human dynamics is studied using classical approaches of mass service systems theory, physics of critical phenomena and statistical methods of data analysis. Our additional goal is to corroborate the scientometrical application of the results obtained. Кеу words - data analysis, statistics, mass service systems, human activity, scientometrics

Description

Keywords

Citation

Mryglod O. Human activity as the decision-based queueing process: statistical data analysis of waiting times in scientific journals / O. Mryglod, Y. Holovatch // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 598 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – C. 96–100. – Бібліографія: 7 назв.