Моделювання в оцінці ризиків та визначення їх впливу на надійність логістичної системи підприємства

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено модель управління надійністю логістичної системи підприємства, метою якої є максимізація доходу з врахуванням впливу основних ризиків. Під час оцінювання зовнішніх (макроекономічних) ризиків пропонується застосовувати експертний підхід. Для оцінювання галузевих ризиків слід застосовувати порівняння коефіцієнтів ефективності та стійкості галузі. Для оцінювання мікроекономічних ризиків пропонується застосування статистичних методів, а прогноз впливу ризиків на надійність логістичної системи за допомогою регресійного аналізу. Presented model management reliability logistics system company whose goal is to maximize profit, taking into account the impact of major risks. In assessing the external (macroeconomic) risks are invited to apply expert approach. To assess industry risks should be used comparing the coefficients of efficiency and sustainability of the industry. To assess the risks of proposed microeconomic application of statistical methods, and to forecast the effect of risk on the reliability of the system using logistic regression analysis.

Description

Keywords

логістична система, модель, аналіз, ризики, оцінка, logistic system, model analysis, risk assessment

Citation

Кулик Ю. М. Моделювання в оцінці ризиків та визначення їх впливу на надійність логістичної системи підприємства / Ю. М. Кулик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 811 : Логістика. – С. 190–197. – Бібліографія: 10 назв.