Моделювання в оцінці ризиків та визначення їх впливу на надійність логістичної системи підприємства

Date
2014
Authors
Кулик, Ю. М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Наведено модель управління надійністю логістичної системи підприємства, метою якої є максимізація доходу з врахуванням впливу основних ризиків. Під час оцінювання зовнішніх (макроекономічних) ризиків пропонується застосовувати експертний підхід. Для оцінювання галузевих ризиків слід застосовувати порівняння коефіцієнтів ефективності та стійкості галузі. Для оцінювання мікроекономічних ризиків пропонується застосування статистичних методів, а прогноз впливу ризиків на надійність логістичної системи за допомогою регресійного аналізу. Presented model management reliability logistics system company whose goal is to maximize profit, taking into account the impact of major risks. In assessing the external (macroeconomic) risks are invited to apply expert approach. To assess industry risks should be used comparing the coefficients of efficiency and sustainability of the industry. To assess the risks of proposed microeconomic application of statistical methods, and to forecast the effect of risk on the reliability of the system using logistic regression analysis.
Description
Keywords
логістична система , модель , аналіз , ризики , оцінка , logistic system , model analysis , risk assessment
Citation
Кулик Ю. М. Моделювання в оцінці ризиків та визначення їх впливу на надійність логістичної системи підприємства / Ю. М. Кулик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 811 : Логістика. – С. 190–197. – Бібліографія: 10 назв.