Методичні підходи до визначення ефективності впровадження розподільчої логістики на промислових підприємствах

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Обґрунтовано проблеми впровадження розподільчої логістики на промислових підприємствах. Розглянуто методичні підходи до визначення ефективності розподільчої логістики. Запропоновано систему показників для розрахунку комплексної оцінки – інтегрального коефіцієнта ефективності, який акумулює загальні коефіцієнти ефективності роботи кожної функціональної підсистеми розподільчої логістики за різними параметрами. Наведено алгоритм ефективності впровадження розподільчої логістики на підприємствах. In the article the problems of introduction of distributive logistic are reasonable on industrial enterprises. Methodical approaches are considered in relation to determination of efficiencу of distributive logistic. The system of indexes is offered for the calculation of complex estimation – integral coefficient which includes the general coefficients of efficiency of work of every functional subsystem of distributive logistic on different parameters. In the article an algorithm over of efficiency of introduction of distributive logistic is brought on enterprises.

Description

Keywords

розподільча логістика, підприємство, ефективність, частинні показники, інтегральний коефіцієнт, алгоритм, distributive logistic, enterprise, efficiency, indexes, integral coefficient, algorithm

Citation

Плахута О. В. Методичні підходи до визначення ефективності впровадження розподільчої логістики на промислових підприємствах / О. В. Плахута // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 690 : Логістика. – С. 417–421. – Бібліографія: 7 назв.