Локально-зв’язні континууми як границі послідовностей вкладень відрізка в простір

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Доведено, що для довiльного локально-зв’язного обмеженого континуума в евклiдовому просторi En, n ≥ 2 iснує послiдовнiсть вкладень вiдрiзка [0; 1] у простiр, яка рiвномiрно збiгається до неперервного вiдображення вiдрiзка [0; 1] на континуум.
The theorem has been proved that for any locally connected bounded continuum in Euclidean space En, n ≥ 2 there is a sequence of embeddings of the segment [0; 1] into E n that converges uniformly to a continuous map of [0; 1] onto the continuum.

Description

Keywords

континуум, локально-зв’язний континуум, дендрит, вкладення вiдрiзка в простiр, continuum, locally connected continuum, dendrite, embeddings the segment into the space

Citation

Олексів І. Я. Локально-зв’язні континууми як границі послідовностей вкладень відрізка в простір / І. Я. Олексів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Фізико-математичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 898. — С. 51–55. — (Математика).