Формат кадастрового файла обміну версії 2.0

Abstract

Продемонстровано приклад одного елемента із версії кадастрового файла обміну покоління 2.0, а також змінено підхід до зберігання структурованої інформації. Запропоноване застосування вдосконаленої будови кадастрового файла обміну відкриває новий практичний функціонал щодо пошуку та організації даних, заповнює інформаційні прогалини, а також ототожнює електронний документ із його паперовим представником за інформаційним наповненням.
This paper demonstrates an example of one element of the version cadastral file sharing quarters Lynn 2.0 and changed the approach to store structured information. Updated cadastral exchange file structure could be used for data organization, data searching and make new version of the electronic document equival to the paper document.
Продемонстрирован пример одного элемента из версии кадастрового файла обмена поколения 2.0, а также измененный подход к сохранению структурной информации. Предлагается применение досконального строения кадастрового файла обмена, что открывает новый практический функционал для поиска и организации данных, заполняет информационные промахи, а также отождествляет электронный документ с его бумажным представителем по информационному наполнению.

Description

Keywords

кадастровий файл обміну, xml, мова розмітки, кадастр

Citation

Пересоляк Р. Формат кадастрового файла обміну версії 2.0 / Р. Пересоляк, Т. Мартинюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2017. — Том 1 (33). — С. 104–109.