Державна етнонаціональна політика в Україні в умовах пошуку етнічними спільнотами форм свого самовизначення за роки незалежності 1991–2005 pp.

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Досліджуються особливості політики в Україні стосовно національних меншин. На основі порівняльного аналізу державної політики країн Європейського Союзу і України, зроблено спробу показати рівень відповідності українського законодавства щодо національних меншин кращим європейським зразкам. Висвітлено ставлення національних меншин до національної більшості і самої Української держави. The article analyses peculiarity of the politic of Ukraine to the national minorities. An attempt to compare state policies of European Union and Ukraine. At the same time special attention is concentrated on the conformity level ukrainian legislation to the best europinian examples. The article describes the opinion of national minorities to the national majority and to the Ukrainian state.

Description

Keywords

Citation

Шипка Н. Державна етнонаціональна політика в Україні в умовах пошуку етнічними спільнотами форм свого самовизначення за роки незалежності 1991–2005 pp. / Наталія Шипка // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – Випуск 18. – С. 227–234. – Бібліографія: 32 назви.