Інтегрованість систем управління машинобудівними підприємствами як фактор їхньої конкурентоспроможності

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розкрито сутність концепції інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств як фактора забезпечення їхньої конкуренто-спроможності. Інтегрованість систем управління розглянуто на засадах уточнення понятійно-категоріального апарату, функцій і принципів інтегрованих систем, способу їх формування, параметрів, які характеризують рівень інтегрованості системи управління, їхніх можливих станів і властивостей. Essence of conception of integrating of the control systems by economic development of machine-building enterprises as factor of providing of their competitiveness is exposed in the article. Integrating of the control systems is considered on bases of clarification of conceptcategory vehicle, functions and principles of the integrated systems, method of their forming, parameters, which characterize the level of integrating of the control system, their possible states and properties.
Description
Keywords
Citation
Георгіаді Н. Г. Інтегрованість систем управління машинобудівними підприємствами як фактор їхньої конкурентоспроможності / Н. Г. Георгіаді, С. В. Князь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 623 : Логістика. – С. 39–46. – Бібліографія: 19 назв.