Формування стратегії розвитку виробничих підприємств легкої промисловості України

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Досліджено стан ринку легкої промисловості України. Виділено та структуровано ключові фактори успіху підприємств галузі на етапі зростання на основі аналізу основних характеристик галузі, а саме: посилення конкуренції за частку ринку; зміни в структурі та характеристиках попиту; формування збутової мережі, зміни методів просування; зниження прибутковості; організаційні зміни. Проаналізовано стратегічні альтернативи розвитку підприємств галузі за напрямами внутрішнього та зовнішнього розвитку. Досліджено тенденції трансформації організаційних структур та управління, зумовлені змінами економічного середовища за варіабельністю ефективності синергії.
The condition of the market of a light industry of Ukraine is investigated. The key factors of success of the enterprises of branch are allocated and structured on the basis of the deep analysis of the basic characteristics of branch at a stage of growth: strengthening of a competition for a part of the market, change in structure and characteristics of demand, formation of a marketing network, change of methods of progress, reduction of profitability, organizational changes. The analysis of strategic alternatives of development of the enterprises of branch is carried out. In a channel of internal and external development. The tendencies of transformation of organizational structures and managements caused changes of economic environment for variability of efficiency sinergy are investigated.

Description

Keywords

Citation

В Гошовська О. Формування стратегії розвитку виробничих підприємств легкої промисловості України / О. В Гошовська, О. Є. Шандрівська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 187–195. — (Логістичне та маркетингове управління).