Проблеми перекладу термінології реабілітації

Abstract

Статтю присвячено аналізові проблем перекладу термінів реабілітації з французь- кої мови українською. Найважчими для перекладу виявилися галузеві абревіатури – потрібно було шукати розшифрування у французьких тлумачних словниках із фізичної реабілітації / терапії, у наукових статтях, підручниках та на інтернет-ресурсах і пропону- вати послівний переклад, оскільки практично не існує випадків варіантів перекладу відповідною абревіатурою в українській мові.
The article is dedicated to the analyzing of problems, occurred during the translation of rehabilitation terms from French into Ukrainian. The field abbreviations became the most difficult in the translation process – we were searching for decoding in the French explanatory dictionaries for physical rehabilitation / therapy, in scientific articles, textbooks and on Internet resources, sometimes a verbal translation was offered, since there were practically no translation options for an appropriate abbreviation in the Ukrainian language.

Description

Keywords

українська мова, французька мова, реабілітація, словник, переклад, Ukrainian language, French language, rehabilitation, dictionary, translation

Citation

Коваль Р. Проблеми перекладу термінології реабілітації / Ростислав Коваль, Оксана Тиравська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 869. — С. 39–46.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By