Вторинна номінація як спосіб творення музичних термінів в українській мові

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Статтю присвячено аналізові музичних термінів, утворених способом вторинної номінації, описано процеси метафоризації та метонімізації, що спричинили появу нових музичних назв, охарактеризовано особливість музичної термінології – залучення до музичної терміносистеми української мови народних назв, утворених семантичним способом. In the paper the musical terms, created by secondary nomination, are analysed. The processed of metaphorisation and metonymisation, which causes new musical appellations appearance, are described. The peculiarity of musical terminology – enabling of Ukrainian folk appellations, created by semantic method, is characterized.

Description

Keywords

Citation

Булик-Верхола С. Вторинна номінація як спосіб творення музичних термінів в українській мові / Софія Булик-Верхола // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 620 : Проблеми української термінології. – С. 62–65. – Бібліографія: 10 назв.