Логістичний менеджмент торговельного підприємства (на прикладі мережі супермаркетів “Сільпо”)

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Description

Подано визначення логістики торговельного підприємства та логістичного менеджменту. Розглядається місце логістики в загальній стратегії торговельної фірми. Проаналізовано стратегію торговельного підприємства у сфері логістики. Розглянуто типи стратегічних рішень. Описано розробку логістичної стратегії торговельного під- приємства. Наведено організаційну структуру служби логістики мережі супермаркетів “Сільпо”. Determinations of logistic of auction enterprise and logistic management are given. The place of logistic in general strategy of auction firm is examined. Strategy of auction enterprise in the field of logistic is analyzed. The types of strategic decisions are examined. Development of logistic strategy of auction enterprise is described. Resulted organizational structure of service of logistic of network of supermarkets of “Сільпо”.

Keywords

Citation

Бойко Н. І. Логістичний менеджмент торговельного підприємства (на прикладі мережі супермаркетів “Сільпо”) / Н. І. Бойко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594 : Логістика. – С. 183–189. – Бібліографія: 4 назви.