Проблеми тлумачення поняття «суміш» і сумісних із ним термінів у навчальній літературі

Abstract

У статті досліджено проблему наукової точності застосування терміна «суміші» й сумісних із ним термінів «однорідні суміші», «неоднорідні суміші», «гомогенні суміші», «гетерогенні суміші», «дисперсні системи» в українській хімічній літературі для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.
The problem of scientific accuracy of term “mixture” and corrersponding terms (“homogeneous mixture”, “heterogeneous mixture”, “homogeneous mixture”, “heterogeneous mixture”, “dispersed systems”) application in Ukrainian chemical literature for general education and higher education institutions is considered in the article.

Description

Keywords

українська мова, термінологічна точність, хімічна термінологія, суміш, гомогенний, гетерогенний, однорідний, неоднорідний, дисперсний, Ukrainian language, terminological precision, chemical terminology, mixture, homogeneous, heterogeneous, homogeneous, heterogeneous, disperse

Citation

Калінін І. Проблеми тлумачення поняття «суміш» і сумісних із ним термінів у навчальній літературі / Ігор Калінін, Вікторія Богатиренко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 890. — С. 50–54. — (Термінологія природничих знань).