Прикметники, що означають кольори, у сучасній німецькій мові

Date

2002-03-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Досліджуються етимологічні, структурно-семантичні та стилістичні особливості німецьких прикметників, що позначають колір. Зібраний ілюстративний матеріал (більше 240 назв кольорів) згруповано за способом утворення та семантичними ознаками. Встановлено продуктивність найбільш вживаних лексико-семантичних груп та можливості їх використання у різних функціональних стилях мови.
Etymological, structural - semantic and stylistic peculiarities of adjectives denoting colours in German are researched. The gathered illustrative material (about 240 names of colour) are grouped according to the manner of formation and semantic features. The productivity of mostly used lexico-semantic groups as well as the possibilities of their usage in various functional language styles has been established.

Description

Keywords

Citation

Рудий В. Прикметники, що означають кольори, у сучасній німецькій мові / Володимир Рудий // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 453 : Проблеми української термінології. — С. 167–170. — (Лексикографія та міжмовні зв’язки).