Техніко-економічна оптимізація параметрів трансформатора з обертовою половиною для різних потужностей вітроелектроустановок

Date
2014
Authors
Щур, І. З.
Ковальчук, А. І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Для запропонованої нетрадиційної конструкції автономної контрроторної вітро-електроустановки (ВЕУ) з вертикальною віссю обертання (ВВО) з метою безконтактного передавання та регулювання виробленої електроенергії застосовується спеціальний трансформатор з обертовою половиною (ТзОП). Використовуючи метод експертного оцінювання, визначено прогнозовану ринкову вартість нового пристрою. Проведено техніко-економічну оптимізацію параметрів конструкції трансформатора для низки потужностей автономних контрроторних ВЕУ з ВВО. Підтверджено доцільність застосування ТзОП в автономній ВЕУ через його нижчу від прогнозованої собівартість. For the proposed non-traditional design of autonomous contra-rotating wind turbine with vertical axis of rotation (VAWT) applies a special transformer with rotating half (TRH) for the purpose of noncontact transmission and regulation of electricity generated. The predicted market value of the new device is defined using the method of expert evaluation. Technical and economic optimization of design parameters of the transformer have been performed for a number of power of autonomous contra-rotating VAWT. Expediency of application of TRH in the autonomous wind turbine was confirmed by its lower cost compared with predicted.
Description
Keywords
автономна контрроторна вітроелектроустановка з вертикальною віссю обертання , трансформатор з обертовою половиною , метод експертного оцінювання , техніко-економічна оптимізація , autonomous contra-rotating wind turbine with a vertical axis of rotation , a transformer with rotating half , method of expert evaluation , technical and economic optimization
Citation
Щур І. З. Техніко-економічна оптимізація параметрів трансформатора з обертовою половиною для різних потужностей вітроелектроустановок / І. З. Щур, А. І. Ковальчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 785 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 95-101. – Бібліографія: 10 назв.