Моніторинг та керування обчислювальними процесами у сучасних кластерних системах під час розв'язання задач криптоаналізу

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано особливості сучасних високопродуктивних кластерних систем, наявні методи та засоби керування обчислювальними процесами в них стосовно задач криптоаналізу. Розглянуто підходи до моделювання роботи обчислювальних кластерів з метою оптимізації керування обчислювальними процесами на основі моніторингу стану вузлів та міжвузлових з’єднань. Проаналізовано ефективність використання кластерної системи для задач криптоаналізу та запропоновано шляхи до її підвищення. In the article the characteristics of modern high-performance cluster systems and existing methods and tools to manage computing processes in them in terms of problems of cryptanalysis are analyzed. The approaches to modeling of computing clusters to optimize the management of computing processes on the basis of monitoring nodes are proposed. The efficiency of cluster system for problems of cryptanalysis and ways to improve it are suggested.

Description

Keywords

криптоаналіз, моніторинг, обчислювальні кластери, керування обчислювальними процесами, GPU, cryptanalysis, monitoring, computing clusters, management of computing processes, GPU

Citation

Лупенко С. А. Моніторинг та керування обчислювальними процесами у сучасних кластерних системах під час розв'язання задач криптоаналізу / С. А. Лупенко, А. М. Луцків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 717 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 76-83. – Бібліографія: 13 назв.