Цифрове декодування динамічної телеметричної інформації про температурний стан рухомих об’єктів

Date
2002
Authors
Ванкевич, Петро
Смичок, Василь
Бурнаєв, Олексій
Лопатка, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Наведено результати розробки, дослідження роботи у несприятливих умовах та оптиммізації алгоритму розпізнавання аналогової телеметричної інформації при передачі послідовним каналом зіїязку з високим рівнем завад. Приведены результаты разработки, исследования работы в неблагоприятных условиях и оптимизации алгоритма распознавания аналоговой телеметрической информации при передаче последовательным каналом связи с высоким уровнем помех. The outcomes of development, work research in unfavorable conditions and optimization of an analog telemetering information recognition algorithm for want of to transfer by the sequential channel of connection with a high level of parasites are indicated.
Description
Keywords
Citation
Цифрове декодування динамічної телеметричної інформації про температурний стан рухомих об’єктів / П. Ванкевич, В. Смичок, О. Бурнаєв, С. Лопатка // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – Випуск 59. – С. 161–170. – Бібліографія: 5 назв.