Цифрове декодування динамічної телеметричної інформації про температурний стан рухомих об’єктів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Наведено результати розробки, дослідження роботи у несприятливих умовах та оптиммізації алгоритму розпізнавання аналогової телеметричної інформації при передачі послідовним каналом зіїязку з високим рівнем завад. Приведены результаты разработки, исследования работы в неблагоприятных условиях и оптимизации алгоритма распознавания аналоговой телеметрической информации при передаче последовательным каналом связи с высоким уровнем помех. The outcomes of development, work research in unfavorable conditions and optimization of an analog telemetering information recognition algorithm for want of to transfer by the sequential channel of connection with a high level of parasites are indicated.

Description

Keywords

Citation

Цифрове декодування динамічної телеметричної інформації про температурний стан рухомих об’єктів / П. Ванкевич, В. Смичок, О. Бурнаєв, С. Лопатка // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – Випуск 59. – С. 161–170. – Бібліографія: 5 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By