Імітаційне моделювання руху маніпулятора промислового робота за допомогою прикладної програми Matlab

No Thumbnail Available

Date

2021-08010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розроблено інформаційне забезпечення для виконання імітаційного моделювання промислового робота-маніпулятора в програмі Matlab. Запропоновано структуру програми для дослідження кінематики промислового робота. Для здійснення імітаційного моделювання промислового робота розроблено графічний інтерфейс засобами GUI Matlab. Параметри Денавіта – Хартенберга для моделювання руху промислового робота отримано із 3D моделі маніпулятора-робота ABB IRB 2400.
In the work the information support for carrying out of simulation modeling of the industrial robot manipulator in the Matlab program is developed. The structure of the program for research of kinematics of industrial robot is developed. A graphical interface using the Matlab GUI has been developed for simulation of an industrial robot. The Denova – Hartenberg parameters for modeling the motion of an industrial robot are derived from the 3D model of the ABB IRB 2400 robot manipulator.

Description

Keywords

промисловий робот-маніпулятор, система координат Денавіта – Хартенберга, графічний інтерфейс користувача – Gui, середовище програмування Matlab, industrial robot manipulator, Denove – Hartenberg coordinate system, graphical user interface – Gui, Matlab programming environment

Citation

Колесник К. Імітаційне моделювання руху маніпулятора промислового робота за допомогою прикладної програми Matlab / К. Колесник // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Vol 3. — № 1. — С. 17–20.