Соціальні протиріччя та їх зняття в національній ідеї: філософсько-історичний ракурс етнополітологічної футурології

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Філософія історії має бути предметом висвітлення етносоціальних процесів на пострадянському просторі, оскільки цивілізовані ознаки нашої ідеї узагальнюють сукупність національних ідеалів. Гуманістична лінія іде від інтелігентної людини цивілізованого типу до ідеалів національного оновлення держави. The philosophy of a history should be a subject of research of ethnic and social processes on after-Soviet space because the civilized features of national idea generalize set of national ideals. The line of gumanization goes from the cultured man of a civilized type to national ideals of the state.

Description

Keywords

Citation

Скловський І. Соціальні протиріччя та їх зняття в національній ідеї: філософсько-історичний ракурс етнополітологічної футурології / Ігор Скловський // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – Випуск 18. – С. 297–202. – Бібліографія: 13 назв.