Гідродинаміка системи тверде тіло-рідина-газ під час нанесення покрить у зваженому стані

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Виконано теоретичні та експерементальні дослдіження комплексного впливу рідкої фази на гідродинамічні параметри псевдозрідженого шару дисперсного матеріалу. Встановлено, що рідка фаза, як компонент псевдозрідженого шару і оболонка, яка формується на поверхні частинок матеріалу, вимагають додаткових енергетичних затрат на підтримання заданих гідродинамічних параметрів. Отримана аналітична залежність для розрахунку зміни гідродинамічних показників роботи апарату псевдозрідженого шару. Theoretical and experimental researches of complex influence of liquid phase are conducted on hydrodynamic parameters pseudo the fluidized layer of dispersible material. It is set that liquid phase, as a component pseudo the fluidized layer and shell which is formed on-the-spot particles of material, require additional power expenses on maintenance of hydrodynamic preset a parameter. Analytical dependence is got for the calculation of change of hydrodynamic indexes of work of vehicle pseudo the fluidized layer.

Description

Keywords

Citation

Нагурський О. А. Гідродинаміка системи тверде тіло-рідина-газ під час нанесення покрить у зваженому стані / О. А. Нагурський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 290–294. – Бібліографія: 6 назв.