Comparison of Remote Sensing and Cadastre Data for Determination of Land Degradation in Latvia

Abstract
Розглянуто технології опрацювання даних дистан- ційного зондування та кадастрових даних для визначення деградації земель на основі їх аналізу.
The paper explores the remote sensing and cadastre data application possibilities in determination of land degradation by analyzing orthophoto maps and cadastral data.
Рассматриваются технологии обработки данных дистанционного зондирования и кадастровых данных для определения деградации земель на основе их анализа.
Description
Keywords
remote sensing, orthophoto, cadastre data, land degradation
Citation
Baumane V. Comparison of Remote Sensing and Cadastre Data for Determination of Land Degradation in Latvia / V. Baumane, V. Cintina // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2017. — Том 1 (33). — С. 110–114.